Личен архив
Личен архив / Кристина Сидорова
Депутатът от коалиция „БСП за България" Кристина Сидорова заявява, че заложеното от страна на управляващите в Бюджет 2019 г. е пагубно за държавата. В голямо интервю пред журналиста Стефка Бурмова, публикувано във вестник „100 вести" днес, Сидорова обосновава становището си, че ще се затрудни събираемостта на данъците – пряко свързани с финансирането на всички дейности в областта на здравеопазване, образование, култура, спорт и т. н.

Акценти от интервюто:

„Всъщност на всички е ясно, че данъчните приходи във всеки бюджет се формират от данъка върху добавената стойност, а те са 47 на сто от тях, данъка върху доходите на физическите лица – 17 процента, акцизи – 23%, корпоративният данък е 11%, мита и митнически такси – 1%, и др. Именно високият дял на косвените данъци в цялата структура на заложените за 2019 г. приходи в бюджета ще предизвика повишаване циклочувствителността в бюджетните постъпления.

Според направената от нашите експерти справка общият размер на декларираните за 2017 г. доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на физически лица е 7 281 032 000 лв., като данъкът според сегашната ставка (5%) възлиза на 364 051 600 лв. Данните красноречиво сочат, че основната част от лицата, подлежащи на облагане – както вече споменах, 2 469 388 от 3 106 426 по ЗДДФЛ е с доходи, по-ниски или равни на 12 000 лв. годишно или 1000 лв. месечно. Още по-драстична се оказва разликата при доходите от трудови правоотношения, където над една трета от работниците са с доходи под 490 лв.

В същото време, докато 578 398 души са със средномесечен облагаем доход от 316 лв., със средномесечен облагаем доход 2 035 лв. са 8 155 човека. Това означава, че разликата между най-ниските и най-високите доходи в страната е 63 пъти. Което според БСП означава, че е необходимо да се въведе прогресивно подоходно облагане и диференцирана ставка за ДДС."

Цялото интервю с Кристина Сидорова може да бъде прочетено във вестник „100 вести".