Ашиков взе участие в дискусия за Натура 2000
Ашиков взе участие в дискусия за Натура 2000 / Личен архив, Кенан Ашиков

Зам.-областният управител Кенан Ашиков и експерти от областната администрация участваха в среща с екипа, разработващ Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД) за периода 2014-2020 г. По време на дискусията бе обсъден начин на прилагане на Рамката на местно ниво.

Срещите целят да поставят във фокуса на общественото внимание въпроси, свързани с подготовката и бъдещото изпълнение на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000.

Това е нов хоризонтален програмен документ, който се разработва, за да отговори на изискванията на европейската директива за местообитанията и цели да осигури единодействие на институциите и организациите и ефективност на използваните ресурси.