Блок Спасово в община Генерал Тошево
Блок Спасово в община Генерал Тошево / Дарик Добрич
Очаква се протест пред сградата на инспекцията
Експертният екологичен съвет към Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна ще заседава днес от 10.30 часа. Дневният ред на заседанието включва Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“. Находището е, с площ 219 кв. км., в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“, за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“. Възложител е „Русгеоком БГ“ ЕАД.

Генерал Тошево каза "Не" на добива на газ 

В срещата община Генерал Тошево ще бъде представена от кмета на общината Валентин Димитров и кметовете и кметските наместници на 18 засегнати села. Очаква се да присъстват представители на инвеститора, РЗИ – Добрич, Басейнова дирекция, ВиК – Добрич, Министерство на енергетика, Минно-геоложка камара и др.

От Русгеоком не се отказват от добива на газ в Добруджа

Очаква се протест пред сградата на РИОСВ-Варна на недоволни от намерението в община Генерал Тошево да се добива природен газ.