Зам.-кметове от Добрич и Балчик са на обучение в Лондон
Зам.-кметове от Добрич и Балчик са на обучение в Лондон / Дарик Добрич

Заместник кметовете на общините Добрич и Балчик - Камелия Койчева и Митко Петров участват в обучителен курс, който се провежда в Лондон и е организиран от международната организация за закрила на детето „Лумос", съобщават оттам. Организацията подпомага процеса на деинституционализация на грижите за деца в България, където в момента в институции живеят приблизително 5 600 деца.

Представителите от България участват в обучението като част от международен екип заедно с партньори от Хърватия, Чехия, Молдова, Украйна и Хаити, както и длъжностни лица от Европейската комисия.

Обучението разглежда важните етапи на закриването на институциите, включително процеса на прехвърляне на ресурсите за създаването на общностни услуги в семейна среда, като приемна грижа, образователни услуги, както и обучение на персонала, който понастоящем работи в институциите, за новите роли в грижата за детето, фокусирани върху отделното дете и за практическите стъпки за подготовка и преместване на децата. Главният изпълнителен директор на „Лумос" Джорджет Мълхеър ще проведе част от това обучение.

Лумос работи в България от 2010 г. в сътрудничество с правителството и на централно равнище подкрепя изпълнението на проекта „Детство за всички", който има за цел закриването на всички специализирани институции за деца с увреждания в България. На местно равнище се изпълняват проекти в областите Варна и Добрич, където се подкрепят местните заинтересовани страни да осъществят и подобрят своите регионални стратегии за деинституционализация.