За какво да харчим европарите ни питат в национална кампания
За какво да харчим европарите ни питат в национална кампания / Дарик Добрич

Нови възможности за гражданите да изразят своето желание за какво да бъдат разходвани европейските средства се откриват от днес.

През следващите две седмици всеки ще може да изкаже своите виждания на откритите в 264-те общини приемни на мрежата от 28 областни информационни центъра.

Кампанията, под надслов „Да създадем заедно България 2020 г.", има за цел да потърси мнението на гражданите какво според тях трябва да се промени с помощта на европейските средства. Допитването ще се извърши чрез попълване на анкета.

Експертите от мрежата ще предоставят и информация относно новите програми и актуалните възможности за финансиране на проекти. Инициативата ще премине в две основни фази.

По време на първия етап ще бъде направено допитване до гражданите за техните нужди и желания. Във втората фаза получените предложения ще бъдат обобщени и представени на потенциалните бенефициенти по програмите, които могат да ги реализират. Кампанията ще завърши със серия специални събития в цялата страна на 9-ти май - Деня на Европа. Тогава ще бъдат представени и резултатите от проучването, както и проектните идеи, които ще бъдат предложени за изпълнение.

На областно ниво са предвидени близо 15 информационни срещи, а на национално ниво събитията ще наброяват 600.