/ iStock/Getty Images
В детските градини в Добричката община се въвеждат електронни дневници, съобщават от кметската управа.

Общината прави стъпка към електронно управление в сектора с финансиране от 25 500 лева по националната програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" на Министерството на образованието и науката.

С новия информационен продукт ще се генерират данни за образователните програми, отсъствията на децата, за дневния режим и менюто в детската градина, ще се осъществява връзка с родителите и други.
 
БТА