Училище
Училище / Община Велико Търново
Във всички образователни институции на територията на област Търговище са осигурени необходимите учебници и задължителната учебна документация за началото на учебната година. Това стана ясно на работно съвещание, организирано от РУО – Търговище.

На него присъстваха директорите на всички училища от областта. По време на срещата бяха отчетени още предизвикателствата и постиженията на образователната система, както и регионалните приоритети и инициативи. 

Началникът на РУО – Търговище Елка Станчева отчете извършените дейности към настоящия момент относно Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Тя отчете още резултатите от НВО и ДЗИ, както и регионалните инициативи в областта на професионалното образование.

По нататък Станчева съобщи още, че за новата учебна година общо 4 образователни институции са включени в списъка на иновативните училища. Отделно от това 35 училища и 7 детски градини преминават изцяло на електронен дневник. 

В рамките на работното съвещание експерти представиха новите промени в нормативната уредба, както и проектите „Подкрепа за успех” и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

По време на съвещанието бе проведено обучение на тема „Сключване и прекратяване на трудови договори с педагогическите специалисти и непедагогически персонал”, както и бяха дадени указания за работа в платформата на НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование). 

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари.