Указателни табели ще обозначават пътя до обществените библиотеки в страната
Указателни табели ще обозначават пътя до обществените библиотеки в страната / Дарик, архив

Пътят до обществени библиотеки в цялата страна ще бъде обозначен с указателни табели. Инициативата стартира на 28 септември т.г. от две общини - Дулово и Кърджали, съобщиха от Дуловска община.

В началния си етап инициативата „Пътят към блиотеката” обхваща 650 библиотеки в 166 общини в страната. Библиотеките са снабдени с компютърна техника за безплатен интернет достъп. В Дуловската община на Силистренска област се намират единайсет от деветстотин и шейсетте библиотеки в страната, снабдени с техника по праграмата „Глобални библиотеки”.

В проявата в Дулово се очаква да участват кметът на общината д-р Юксел Ахмед, Спаска Тарандова - изпълнителен директор на фондация „Глобални библиотеки - България“, доц. д-р Венцислав Велев от Министерството на културата, член на Управителния съвет на Фондацията, представители на библиотеки от Силистренска област.

Местоположението на читалищни, общински и регионални библиотеки в страната, оборудвани с компютърна техника за безплатно ползване, ще бъде обозначено с указателни табели. В рамките на проекта ще бъдат поставени табели „Библиотека“ като част от инфраструктурата от знаци и указания към пътната мрежа в населените места. Целта е да се осигури по-добрата видимост и да се популяризират обществените библиотеки като места, където гражданите могат да ползват безплатно интернет, информационни ресурси и електронни услуги.

За хора без собствен интернет, особено в по-малки и отдалечени селища,  много често библиотеките са единствените места за достъп до глобалната мрежа. Инициативата се осъществява от фондация „Глобални библиотеки - България“ с подкрепата на общините в страната и с финансиране на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ - САЩ. В рамките на проекта ще бъдат поставени указателни табели до над 900 библиотеки, снабдени с компютърна техника по програмата на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.