Тече публично обсъждане на правилника за дейността на Обществен съвет по култура
Тече публично обсъждане на правилника за дейността на Обществен съвет по култура / Дарик Добрич, архив

От 25 февруари тече публично обсъждане на нов правилник за дейността на Обществения съвет по култура към община град Добрич. Идеи се приемат на имейл адрес kultura_dobrich@abv.bg до 25 март т.г.. До момента няма постъпили предложения, съобщи за Дарик зам.-кметът по хуманитарни дейности Камелия Койчева, вносител на промените.

В новия правилник четем, че Общественият съвет за култура изпълнява задачи: да координира всички органи, институции, звена и организации, които работят в областта на културата; да съдейства за разработването и реализирането на годишния културен календар на община град Добрич; да формира и изработва становища по дейностите и проблемите в сферата на културата, стимулирането на дейността по общинската политика по култура и опазването и популяризирането на културното наследство. Той също участва в разработването на специфични за сектора документи: програми, стратегии, наредби, правилници и др. и съдейства за развитие на културния обмен.

Новото в правилника е разделянето на съвета на две секции: "Културно наследство и читалища" и "Сценични изкуства". Според зам.-кмета Камелия Койчева това ще доведе до по-задълбочено обсъждане на идеите и проблемите в детайли между членовете и с експерти, които да бъдат канени за отделни заседания.

В състава на Обществения съвет по култура се включват представители на културни институти и организации, фондации, неправителствени организации, творчески съюзи и асоциации в областта на културата; образователни институти, медии, както и изявени личности и експерти от сферата на културата и изкуствата. Оперативното бюро на съвета се състои от 4 членове, в това число - председател и секретар, а на секциите - до 15 членове. Председател на Обществения съвет е зам.-кметът по хуманитарни дейности Камелия Койчева.