Съставиха актове за палене на стърнища
Съставиха актове за палене на стърнища / netinfo
Два акта за палене на стърнища съставиха експерти от РИОСВ – Варна през октомври, съобщават от инспекцията. Единият е на фирма в землището на община Балчик, а другият - на физическо лице в община Провадия. Служители на инспекцията са извършили общо осем проверки през изминалия месец.

На кметовете на всички общини са дадени предписания за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви, както и за информиране на населението за опасността от възникването на пожари.

От РИОСВ – Варна напомнят, че при палене на стърнищата изгарят всички органични съставки. Създават се условия за подпалване на лесозащитните пояси, отделни дървета и храсти, а понякога и на цели горски масиви. Биоразнообразието в засегнатите райони рязко се нарушава.

Съгласно Закона за опазване на околната среда, при констатирани нарушения се предвиждат глоби от 100 до 6000 лева за физически лица, а за юридически те са в размер от 1000 до 20 000 лева.