Ще изграждат модерна птицеферма в с.Василево
Ще изграждат модерна птицеферма в с.Василево / © снимка: Impact Press Group, архив

Инвестиционно предложение за изграждане на птицеферма в с. Василево е постъпило в община Генерал Тошево, информират от общината. Предложението е от „Птици Василево” ЕООД. За целта, фирмата – инвеститор е закупила терен в селото от 32  дка, върху който са разположени стопански постройки, принадлежащи към бившата птицеферма.  Те ще претърпят цялостно обновяване и ще бъдат приведени във вид, подходящ за съвременно отглеждане на бройлери.

Предвижда се мащабното вложение да се реализира на два етапа. В проектните данни на инвестицията за първия етап са заложени модернизиране на съществуващата база с изграждане на изцяло нови постройки, административна сграда, инженерна инфраструктура (хладилна камера, екарисаж, дезинфекционна площадка), торохранилище и ограждения. Озеленяването и проектният терен са организирани и моделирани така, че насипите от изкопните дейности да формират захълмявания, които ще имат ветрова и санитарно-охранителна функция.

Общият капацитет на птицефермата ще обхваща 30 600 птици, като се очаква при пускане на обекта в експлоатация да бъдат открити нови работни места в с. Василево и съседните му села. Инвеститорът се ангажира със завършването на втория етап от изграждането на птицефермата, тя да се разпростира вече върху площ от 61, 785 дка.

При извършване на дейностите по инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони, флората и фауната в района, уточняват от община Ген.Тошево.

От кметството информират още, че през последните няколко години в общината са изградени и предстои да бъдат пуснати в експлоатация свинекомплекс за 35 000 прасета в Дъбовик и Къпиново, както и кравеферма за 2 000 дойни крави край с. Красен. Освен тях, в Ген.Тошево от няколко години функционира и модерен мелничен комплекс.