Шест общински дружества приключват 2011 г. на печалба
Шест общински дружества приключват 2011 г. на печалба / Дарик Добрич

Шест общински фирми приключват 2011 година с положителен финансов резултат, сочи отчет на зам.-кмета Надежда Петкова, който ще бъде изнесен на заседанието на ОбС Добрич на 24 април. На печалба са дружествата "Жилфонд - инвест"; "Комуналефект"; "Столове"; "Център за психично здраве д-р П. Станчев"; "Автобусен транспорт" и "Тролейбусен транспорт".

Със загуба приключва годината единствено "Диагностично-консултативен център ІІ". Тя е на стойност 86 000 лева и е по-малка от тази през 2010 г. - 111 000 лева. Приходите на дружеството за 2011-а са в размер на 1 428 000 лева, което е с 5,31 % повече от предходната година. Разходите също бележат увеличение - с 3,14 % и са 1 512 000 лева, като има повишение в заплати и осигуровки, показва справката. Най-тежкото задължение на ДКЦ- ІІ е за изплащане на 359 000 лева за обслужване на инвестиционен кредит за закупения Ядрено магнитен резонанс и други - за общо 175 000 лева. Кредитите на дружеството се обслужват редовно, посочва Петкова. Непокритата загуба от минали години е в размер на 273 000 лева. В клиниката работят 77 души.

Също толкова са служителите и на Центъра за психично здраве. Там са генерирали приходи от 1 333 000 лева, което е с 57.75 % повече в сравнение с 2010 г.. Получената субсидия от държавата е в размер на 1 272 000 лева. Разходите на дружеството са увеличени с 58.97 % и възлизат на 1 267 000 лева, от които най-много са за медикаменти и храна. Управителят Маргарита Новоселска предлага дружеството да използва средствата от печалбата за погасяване на вноски по ЕСКО договора за енергийно обследване и саниране на сградата.

"Жилфонд инвест" ЕООД приключва годината с приходи от 1 355 000 лева, основно от наеми и услуги в строителния надзор. Печалбата му е в размер на 99 000 лева.

В "Тролейбусен транспорт" работят 101 човека. Печалбата за 2011 г. е 3 000 лева, като приходите са 1 292 000, а разходите - 1 278 000 лева. Изминатия пробег с около 11 хиляди километра, през 2011 г. са повозени 49 000 пътници по-малко.

Десет са работещите в "Автобусен транспорт". Там реализираните приходи са 423 000 лева, а разходите са 417 000 лева. Печалбата е 7 000 лева. Задълженията на дружеството са се увеличили с 84,31% и те са основно към доставчици и по финансов лизинг.

През 2011 г. дружеството "Комуналефект" реализира печалба в размер 15 000 лева. Най-големия дял на приходите е от дейност „ниско строителство" в размер на 573 000 лева. Управителят предлага цялата печалба да бъде заделена като общи резерви - за закупуване на употребявани специализирани автомобили „Самосвал" и „Автовишка".

"Столове" ЕООД бележи ръст на приходите с 12,61 % и те достигат 393 000 лева. Печалбата е 7 000 лева. Дружеството предлага да бъде освободено от дивидент за 2011 г., с цел подобряване на материалната база и разширяване на стоковия асортимент. Основният капитал на дружеството е увеличен през 2011г. от 5 000 на 370 000 лева чрез непарична вноска - недвижим имот в подземен етаж на административна сграда на ул. „Адриана Будевска" №1.

ПФК „Добруджа" ЕАД е обявено в ликвидация, съобщава също в отчета си зам.-кметът. Краткосрочни вземания са формирани изцяло от предоставени заеми на ФК „Добруджа 1919" СДСНЦ, предназначени за издръжката на футболния клуб, в размер на 681 000 лева, от който 44 000 са под формата на лихви. Дружеството има задължения към НАП, "ФСБ-Добрич" и общината за 211 000 лева. След приключване на съдебните дела във връзка с ревизионните актове на НАП, предстои заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.