Ремонтират стените на язовирите в Смолница и Плачи дол
Ремонтират стените на язовирите в Смолница и Плачи дол / panoramio.com

Ремонт ще бъде направен на стените на язовирите Плачи дол-1 и Смолница-1. Заедно с Полковник Минково, те са трите водоема, които са отдадени на концесия в община Добричка, съобщи в ефира на Дарик зам.-кметът Дико Иванов. Стопанисват се от 2013 г., за срок от 15 години. Предстои откриване на процедура за отдаване и на Плачи дол-2.

Решението 9 от всички 15 язовира в общината да бъдат предоставени на концесия е взето от Добрички общински съвет през 2011 г.. За жалост, обаче, само към 3 от тях е проявен интерес, каза Иванов. Към момента в тях се извършва рибовъдна дейност, но се планира и изграждане на преместваеми обекти, кътове на отдих и други атракциони, за които също се иска одобрение от администрацията и общински съвет.

6 от водоемите в общината са практически сухи, като се пълнят с по малко вода единствено при снеготопенето. Никой от язовирите не представлява пряка опасност за наводнение на населени места, каза зам.-кметът.

В момента тече рутинната пролетна проверка на язовирите в област Добрич. Според данните от община Добричка, най-големият по площ обект на тяхна територия е Плачи дол-1, с размер 45 декара, следван от Смолница-1 - 43 декара. И за двете стени на тези язовири има констатация, че са неизправни и се нуждаят от ремонт, като в Смолница той ще бъде пълен. Състоянието на изпускателите им също не е добро. Полковник Минково е с площ 10 декара. Там има неизправности по стената, както и по приливника. Плачи дол-2 също е с констатация за лошо състояние на стената.

За останалите язовири се грижи общината. Сред тях предпочитани от рибарите са Алцек и Бенковски, но препоръчително е да се посещават стопанисваните, подчерта Дико Иванов.