Разучават късноантична и средновековна крепост в Балчик
Разучават късноантична и средновековна крепост в Балчик / netinfo

Студенти от катедрата по археология на СУ „Св.Климент Охридски" започнаха разкопки на обект "Късноантична и средновековна крепост" в квартал "Хоризонт" в Балчик. Той е със статут на паметник на културата от национално значение. В научния екип, който ръководи археологическите разкопки, са д.и.н. Румяна Колева, д.и.н. Чавдар Кирилов от Софийския университет и Радостина Енчева, директор на Историческия музей в Балчик.

Материалите, които бъдат открити при археологическото проучване, ще се добавят към богатия фонд на балчишкия музей. Студентската практика ще продължи до 7 август.

От проведените в периода 1981-1986 г. проучвания на местността са публикувани отделни обобщаващи статии от д.и.н. Марин Димитров.