Приет е докладът за ОВОС за бъдещото депо за отпадъци край Стожер
Приет е докладът за ОВОС за бъдещото депо за отпадъци край Стожер / netinfo

Процедурата по оценка за въздействието върху околната среда на бъдещото регионално депо за твърди битови отпадъци приключила и оценката е положителна. Това стана ясно на среща в РИОСВ-Варна с представители на всички общини от Добричка област. Това значи, че може да се пристъпи към промяна на предназначението на земята и да стартира процедурата по издаване на комплексно разрешително, което ще предхожда издаването на разрешение за строеж на регионалното депо.

Договорът за изграждане на депото подписаха всички общини в областа още през 2002 година. Проектът е разработен и финансиран от европейската програма ИСПА. След извършените проучвания от експерти в продължение на няколко години, за изграждане на регионалното депо бе определена прлощадка край село Стожер.

На срещата бяха разисквани и въпроси, свързани с финансирането на проекта. За окончателното им изяснявяне бе решено следващата седмица да се организира среща в Дирекция „Фондове на ЕС за околна среда” към МОСВ.

Според предварителните разчети изграждането на депото трябва да приключи до 16 юли 2009 година.