/ ThinkStock/Getty Images
Единодушно бе приет бюджетът на община Добрич за 2019 година. При гласуването в залата на Общинския съвет присъстваха 31 общински съветници, като всички дадоха вот „за”.

Рамката на бюджет `2019 е 66 302 837 лева. Приходите от делегираните от държавата дейности са в размер на 41,4 млн. лева, а от местни дейности – 24,8 млн. лева.

Не се прие в бюджета да влезе сумата от 30 000 лева, която да бъде заделена за фонда за стимулиране на родители с висше образование. Сумата ще се гласува след като бъде приет правилник за дейността на фонда.

Създават общински фонд за стимулиране на родители с висше образование

Искането на МБАЛ Добрич за отпускане на 60 000 лева за закупуване на анестезиологични апарати също не получи подкрепа. Болницата ще бъде подпомогната след като се изясни начинът, по който да стане това. Съветници обясниха, че не е законосъобразно общините да финансират търговски дружества. Вариантът е да се вдигне капиталът на дружеството.

С гласуване беше отхвърлено предложението на спортната комисия средствата за спорт да се увеличат с 200 000 лева и да станат близо 1 милион. Такова искане са заявили с официално писмо спортните клубове в Добрич.

Появиха се нови предложения за разрешаване на казуса "Блок Добрич" 

Заделят се 15 хиляди за три нови спирки на градския транспорт. Общината ще дофинансира с още 20 000 картите за градския транспорт за пенсионери и хора с увреждания, като общата сума става 170 хил. лв. Заделят се и допълнително 20 000 за контейнери за смет.

Планираните средства в Програмата за капиталовите разходи на общината за 2019 година са в размер на 84,7 милиона лева. В тях влизат 1,5 млн.лв. собствени бюджетни средства, целева субсидия от 619 хил.лв., а средствата от европейски проекти са над 81 млн. лв.