Представят учебно помагало за Натура 2000
Представят учебно помагало за Натура 2000 / DarikNews.bg

Информационен семинар за учители и експерти, посветен на обучението в областта на биологичното разнообразие, ще се проведе от 11:00 часа в Европейския информационен център „Европа директно" - Добрич. Ще бъде представено учебно помагало „Натура 2000 в образованието" за свободно избираема подготовка в гимназиалния етап на образование.

Веселин Дробенов, мениджър към Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа, ще представи проекта „Образование за Натура 2000", съвместна инициатива на представителството на Европейската комисия в България и Българското дружество за защита на птиците - Birdlife България, в рамките на който се провежда проявата.

Инициативата е посветена на Европейската година на биологичното разнообразие и е част от проект „Образование за Натура 2000", финансиран от ЕС. Кампанията има за цел да повиши осведомеността и разбирането по въпросите, свързани с биологичното разнообразие и да насърчи сред широката общественост и сред конкретни целеви групи действия за неговото опазване.