Представиха ИСУН
Представиха ИСУН / ОИЦ Добрич
Областен информационен център – Добрич, проведе съвместно с МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ информационни срещи в общините Генерал Тошево и Балчик. Общински експерти, представители на бизнеса, земеделски производители, граждани и медии се запознаха с функционалността на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и предстоящите мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-а.

Чрез демонстрация в самата система, ОИЦ – Добрич показа стъпките по регистрацията и създаването на потребителски профил, попълване, проверка и  редакция на електронния формуляр, и прикачване на документи в модул „Е-кандидатстване“.
 
Показан беше и начинът на подписването на проектното предложение с електронен подпис и неговото подаване. Системата 2020 е достъпна 24 часа, което позволява на кандидатите да работят върху проектното си предложение по – всяко време както и да го подадат в удобно за тях време без да се съобразяват с работното време на администрацията.
 
При електронно кандидатстване проектното предложение се подписва с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). Овен кандидатстване, чрез системата ИСУН 2020 се осъществява и комуникация с Оценителната комисия, отчитане на одобрените