Осъдиха Месокомбинат-Добрич за липси от държавния резерв
Осъдиха Месокомбинат-Добрич за липси от държавния резерв / netinfo
Добричкият окръжен съд осъди ЕООД „Месокомбинат – Добрич” за липсващи стоки от държавния резерв. Дружеството, което е обявено в несъстоятелност, трябва да плати 2 197 713 лв. на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” – София. Част от сумата – 1 031 721 лв., представляват паричната равностойност на отклонени стоки от държавния резерв и от военновременните запаси.

Държавната агенция „Държавен резерв и военновремнни запаси” е завела през октомври 1995 г. искова молба срещу ЕООД „Месокомбинат – Добрич”. Тя е за обезщетение за неизпълнено от дружеството задължение по договор за съхраняване на различни видове месо и месни консерви, заделени като държавен резерв и военновременни запаси. През 1992 година е била констатирана липса на 63 т месни консерви, които ЕООД „Месокомбинат – Добрич” поел ангажимент да възстанови и да плати надбавки за причинената щета.

През 1994 г. по разпореждане на държавното ведомство дружеството деблокирало и продало близо 78 т месни консерви „русенско варено” и над 52 т „свинско в собствен сос”. Средствата от тях обаче не постъпили по сметката на ищеца. През 2002 г. Добричкият окръжен съд е уважил иска на агенцията, но решението е обжалвано. През 2004 г. Върховният касационен съд връща делото за ново разглеждане, заради недостатъци на първоначалната искова молба.

ЕООД „Месокомбинат - Добрич” е обявено в несъстоятелност на през 1997 г. и е заличено от търговския регистър през 2006 г. Според Върховния касационен съд обаче, ако исковете бъдат уважени от съда, ищецът може да претендира за вземанията си от дружеството, като поиска възобновяване на производството по несъстоятелността му.