Приемни по европрограмите
Приемни по европрограмите / ПМДР
Експерти на ОИЦ и службата за съвети в земеделието ще представят ОП, ПРСР и рибарската програма
През месец март Областният информационен център в Добрич и местният офис на Националната служба за съвети в земеделието ще проведат съвместни изнесени приемни в три от общините в областта.

Експертите от ОИЦ - Добрич ще предоставят информация за актуалните възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство и Програмата за развитие на селските райони. На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

Община Свищов е сред първите 14 с подписани договори по програмата за морско дело и рибарство

Експертите от добричката служба за съвети в земеделието ще консултират земеделските стопани за възможностите, които предлагат мерките от Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства на Програмата за развитие на селските райони. Ще бъдат предоставени съвети и информация по предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Приемната в Тервел ще бъде на 21 март, в Генерал Тошево – на 26 март, а в Каварна – на 28 март. Срещите ще се състоят в общинските служби „Земеделие” от 10 до 12 часа.  

Посещението, предоставянето на съвети и консултирането в рамките на изнесените приемни е напълно безплатно.