/ Добрички панаир
Областният информационен център-Добрич, ще вземе участие в 26-ото Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано от Добрички панаир, което се открива на 28 август.

Добрички панаир организира БИО ФЕСТ в рамките на земеделското изложение

Целта на изнесената приемна и мобилния щанд е популяризиране дейността и услугите на центъра, както и предоставяне на информация и консултация за актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране, които Програмата за развитие на селските райони и другите оперативни програми предоставят за потенциалните бенефициенти.

На 29 август от 13:00, с презентация на процедурите по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, екипът на центъра ще се включи в двудневния фестивал „Даровете на природата“. Той се организира по проект „Румъно-Българска органична предприемаческа мрежа“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България. Фестивалът, който се провежда в рамките на панаира, ще продължи два дни и ще събере на едно място производители на био продукти от Добричкия регион и област Констанца.

В рамките на четирите дни на изложението експертите от центъра ще отговарят на запитвания от страна на посетителите на изложението и ще предоставят информационни и рекламни материали.