ОИЦ Добрич
ОИЦ Добрич / ОИЦ-Добрич
Областен информационен център – Добрич организира информационни срещи съвместно с МИГ „Балчик – Генерал Тошево. В община Генерал Тошево срещата ще се състои от 10:30 часа, в заседателната зала на Общината. Втората информационна среща ще се проведе в Балчик на 9 май от 10:30 часа, в заседателна зала на Община Балчик.

По време на събитието ще бъдат разяснени и демонстрирани стъпките по подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - /ИСУН 2020/.  

Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ ще представи актуалните мерки, съгласно индикативния график за 2019 г. на сдружението.