/ Дарик Добрич
Общинските съветници гласуваха на днешната сесия предложение на групата на БСП да бъдат прекратени правомощията на правомощията на председателя на ОбС Иво Пенчев и да бъде избран нов председател.  От общо 37 гласували, 25 бяха против, 9 - „за”, а трима се въздържаха. Така Пенчев остана на поста си.

Оставката бе искана от БСП и миналия месец, но тогава до гласуване не се стигна.

ОбС не гласува оставката на председателя си, БСП ще иска оставка и на следващата сесия
 
Преди днешното гласуване Мая Димитрова изложи мотивите за искането на групата на социалистите.  Според тях Пенчев не изпълнява ефективно задълженията  да ръководи и представлява Общинския съвет като негов председател.

„Председателят на Общинския съвет си позволява да манипулира Общинския съвет при вземане на решения, като се възползва от възможността да прави реплики, дуплики, да налага личното си мнение, или на групата, чрез многократни и извън Правилника изказвания.

Конкретен повод е поведението му във връзка с инициирането на първата извънредна сесия за вземане на решение за поемане на Общински дълг за финансиране довършването на блок „Добрич“. Председателя се опита да осуети насрочването и след което се включи в списъка с желаещите извънредна сесия.

По време на гласуването на извънредната сесия Г-н Пенчев прояви безотговорност, като не гласува въобще, макар, че в комисии беше направил предложение във връзка с разходването на средствата за инфраструктура около блок Добрич и в централна градска част, което предложение вносителя прие.

С цялостното си поведение като Председател на Общинския съвет Г-н Пенчев показва липса на критичност, диалогичност и нежелание да изпълнява функциите си като Председател възложени му от Общинския съвет”, се казва още в мотивите на БСП.

Преди самото разглеждане на предложението на мястото на председателя седна неговият заместник Ивелин Пейчев. Гласуването бе тайно. Избрана бе тричленна комисия с председател Зорница Михайлова, която проследи гласуването и обяви резултатите.

Самият Иво Пенчев благодари за доверието и декларира, че ще продължи да работи коректно и в дух на толерантност.