Общините може да получат между 400 и 600 млн.лева от плоския данък
Общините може да получат между 400 и 600 млн.лева от плоския данък / netinfo

Общините искат да получат 2 или 3% от данъка върху доходите на физическите лица. Така ще се акумулират средства в размер между 400 и 600 млн.лева, които вместо да влязат в държавния бюджет, ще допълнят собствените приходи на общините, съобщи изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова в курорта Албена. Там се провежда 17-ата Национална среща на финансистите от общините.

Създадена е работна група с представители на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, НАП и Министерството на финансите, която да предложи на Съвета по децентрализация начина за внедряване на тази промяна. „Сега всеки плаща 10% данък върху доходите си. Идеята е да се отдели една част от тази данъчна ставка - два или три процента за местен данък, а останалото да влиза в държавната хазна”, посочи Чавдарова.

Работната група се е обединила около становището, че данъкът ще се внася в бюджетите на общините по постоянен адрес на физическото лице. Известна загуба обаче ще имат общините, където има сезонна заетост /например курортните, които привличат работна ръка от други места и данъкът ще се внася не където човекът е работил, а където се води по постоянен адрес/.

Второто предложение на работната група е да има преходен период от две или три години, през който ще се работи с една ставка за цялата страна – 2 или 3 %. После всяка община ще може да определи своя ставка, но в тясна граница – напр. от 2,5% до 3%.

Приходите от този данък общините ще могат да изразходват там, където има най-голям дефицит в местните дейности – това са средствата за поддръжка на улиците, за общинската пътна мрежа и уличното осветление, подчерта Гинка Чавдарова. Тя допълни, че разделянето на данъка върху доходите на физическите лица ще облагодетелства бедните общини, чиито местни приходи може да скочат с 50 до 100%.

Чавдарова предупреди, че ако не се стигне до споразумение с държавната власт за споделяне на плоския данък, НСОРБ може да изтегли своите представители от Съвета по децентрализация на заседанието му през юни.

Изпълнителният директор на НСОРБ съобщи още, че в следващите дни се очаква позитивно решение от Брюксел за възстановяване на плащанията по спрените проекти по ОП"Околна среда".

Общините може да получат между 400 и 600 млн.лева от плоския данък
netinfo