/ / iStock/Getty Images
Община Добрич обяви кампания за почистване на обществени места в града в периода от 1 до 19 юни, съобщават от местната управа.

Обект на кампанията са междублокови пространства, прилежащи територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, паркинги, паркове, детски и спортни площадки и градинки, места за обществено ползване. 

Желаещите да се включат трябва да заявят това предварителнона телефон 058 604 573, като посочат района, който искат да почистят. 

От Общината препоръчват отпадъците да се събират в чували и оставят до контейнерите за смет или на удобни за извозване места. 
БТА