Продължава стачката в мина Оброчище
Продължава стачката в мина Оброчище / netinfo
ГИТ е потърсила съдействието на полицията за контакт с ръководството на "Евроманган" ЕАД
Миньорите от мина „Оброчище“ са започнали да получават от днес забавените ваучери за безплатна храна за месец януари, след предприети принудителни административни мерки от страна на Главна инспекция по труда, съобщиха от пресцентъра на инспекцията. Преди дни те получиха и забавените за месец януари възнаграждения.

ГИТ стартира проверка, след като контролните органи на Агенцията се самосезираха по публикации в медиите, че миньорите са започнали протест заради забавени заплати и ваучери за храна. Инспекторите са установили, че наистина има забавяне на възнагражденията, както и на ваучерите за безплатна храна за месец януари, за което на работодателя е била потърсена административнонаказателна отговорност.

За месец февруари ваучерите и заплатите трябва да бъдат изплатени до 30 март.

Проверка се извършва и по работни места, независимо, че дейност в мината няма. При тази проверка се следи дали се осигуряват дейностите, които не могат да бъдат спирани дори при престой, а именно вентилация, водоотлив, контрол на рудничната атмосфера, рудниче нподем и др. Тези дейности се прекратяват само при цялостна ликвидация на мината, уточняват от ГИТ. Проверката по работните места е установила, че до момента дейностите, които не могат да бъдат прекратени, се изпълняват.

От ГИТ информират още, че комуникацията с ръководството на „Евроманган“ ЕАД е изключително затруднена. Лицето, с което досега е осъществявана комуникацията, след старта на проверката е заявило, че е в дългосрочен отпуск за временна неработоспособност, а контакт с изпълнителния директор на фирмата няма. За осъществяване на такъв е потърсено съдействието на полицията.