Купувачите имат право да  избират  плодовете и зелунчуците
Купувачите имат право да избират плодовете и зелунчуците / netinfo
Купувачите имат право да  избират плодовете и зеленчуците, които купуват, казват от Регионалната инспекция за контрол и опазване на общественото здраве. В инспекцията е получен сигнал, че недобронамерени търговци не разрешават на клиентите да избират плодове и зеленчуци под предлог, че това е забранено от здравните инспектори. Във връзка с този сигнал от РИОКОЗ дават следното разяснение:

Пресните плодове и зеленчуците спадат към храните, които могат да се предлагат на самообслужване. Изключение правят само тези плодове и зеленчуци, които са готови за пряка консумация – предварително измити, обелени или нарязани. За тях трябва да се осигури надеждна защита от всякакъв вид замърсяване, включително и това, свързано с прекия достъп и свободен подбор от страна на клиентите.

Пресните плодове и зеленчуци предлагани на пазара в Добричка област са безопасни, съобщават още от РИОКОЗ.

От началото на тази година здравни инспектори са извършили над 50 проверки. Посетени са над 35 специализирани обекти, търгуващи само с плодове и зеленчуци - магазини, пазари и самостоятелни щандове. Освен това при всяка проверка в магазин за хранителни стоки или супермаркет, където се предлагат плодове и зеленчуци, инспекторите проверяват за изпълнение на здравните изисквания при предлаганито им. През първото полугодие на 2007 г. са взети и анализирани общо 243 броя проби от плодове и зеленчуци. Всички анализирани проби отговарят на здравно-хигиенните изисквания, уверяват от РИОКОЗ.