Кметът поиска още 324 000 за изкърпване на улици, съветниците отказаха
Кметът поиска още 324 000 за изкърпване на улици, съветниците отказаха / Дарик Добрич
Кметът поиска още 324 000 за изкърпване на улици, съветниците отказаха
89807
Кметът поиска още 324 000 за изкърпване на улици, съветниците отказаха
  • Кметът поиска още 324 000 за изкърпване на улици, съветниците отказаха

Съветниците на Добрич не одобриха предложено от кмета сключване на договор за краткосрочен банков кредит на стойност 800 000 лева, който има за цел предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства и изплащане на просрочени и текущи задължения при изпълнение на бюджета за 2016 г. Става дума за недостиг на средства за храна, вода, енергия и горива за детските заведения - 253 000 лева; за храна, вода, горива, енергия и външни услуги за центровате за настаняване от семеен тип - 161 000 лева; за ремонт и поддържане на уличната мрежа - 324 000 лева; основен ремонт на стадион „Пионер"- 20 000 лева и дейности в културата - 42 000 лева (основно за военно-историческата възстановка „100-години Добричка епопея", за която е имало държавно финансиране 16 000 лева, а останалите средства в размер на 42 000 лева са били от общинския бюджет). На днешното заседание бе допуснато да се тегли наполовина по-малък кредит само за част от дейностите.

Бившият зам.-кмет Иван Колев сподели мнение, че досега не е практикувано да се вземат заеми за текущи общински разходи. Той предположи, че и тази година ще има преизпълнение на местните приходи и ще останат пари за тези „дупки" в бюджета. Други посочиха, че мотивите за сумите за стадион „Пионер" и за изкърпването на улиците не са ясни, като подчертаха, че в докладната няма посочени конкретни улици, заложени допълнително в капиталовата програма. „Ние научаваме от медиите решенията на администрацията, липсва диалог със съветниците", казаха Ангел Табаков и Мая Димитрова.

Кметът Йордан Йорданов обясни, че поради обжалването на процедурата и забавянето на дейностите по изкърпването на добричките улици тази година, администрацията иска да подсигури допълнителна сума за зимния период - за запълване на дупки със студена асфалтова смес, тъй като с топла в студеното време не се работи. Той информира, че до дни се очаква окончателното решение на Върховния административен съд по позицията на обществената поръчка, която касае изкърпването на добричките улици, на стойност 500 000 лева. Другите две позиции - ремонти по пътя за село Богдан и за поставяне на „легнали полицаи" (общо за около 300 000 лева) са в ход. Кметът обеща, че след произнасянето на съда улиците ще бъдат изкърпени за три седмици.
Парите за стадион „Пионер" той обоснова с нуждите от допълнителни дейности при първия етап на ремонта, за който вече са осигурени 200 000 лева от Министерството на спорта, като подчерта, че засега няма надежда скоро да бъдат получени останалите 500 000 лева, тъй като цялата стойност на проекта е 700 000 лева.

Освен това Йорданов каза, че в общината подготвят рамково споразумение за поддръжката и ремонта на уличната мрежа за минимум 3-годишен период, което да се подписва с изпълнителя занапред, за да не се обявяват обществени поръчки всяка година и да се бавят дейностите толкова.

Въпреки обясненията на кмета, съветниците не останаха доволни. От Постоянната комисия по бюджет и финанси предложиха да се одобри теглене на кредит само за 414 000 лева за обезпечаване на текущи разходи за детските и социални заведения. Същото предложи и Божанка Вуцова от ГЕРБ. То бе подкрепено от 22-ма съветници, двама бяха против, а 12 се въздържаха. Така бяха отхвърлени сумите за уличната мрежа, стадиона и възстановката.

Чуйте в аудиофайла какво обясни кметът и какво си казаха в дебата още с председателя на ОбС Иво Пенчев и съветниците Надежда Петкова, Иван Колев и Божанка Вуцова.