ОП Иновации и конкурентноспособност
ОП Иновации и конкурентноспособност
Екипът на Областен информационен център провежда среща в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич. Поканени са представители на бизнеса, работодатели, обучаващи организации, собственици на съществуващи предприятия, граждани и медии и други. На събитието ще бъдат представени отворените процедури  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Срещата започва в 14:00 в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич. Ще се пояснят целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране по програмите, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

В събитието специално участие ще вземе Владимир Бобев, началник Регионален сектор “Варна“, към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Татяна Гичева – ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич, ще презентира услугите извършвани от Европейската мрежа и действащите проекти в подкрепа на бизнеса.
Участието в срещата е безплатно.