Излезе второто класиране за прием след 7 клас

училище класна стая
училище класна стая / Thinkstock/Getty Images

Излезе второто класиране за прием след 7 клас.
 
Резултатите от него  са публикувани на сайта на Министерството но образованието и науката и могат да се видят на адрес: priem.mon.bg


Проверката се осъществява с входящия номер и кода за достъп на ученика.
 
Записването на приетите на второ класиране ученици ще става от 13 до 17 юли включително, а броят на незаетите места ще бъде обявен на 19 юли.