Инспектори по храните започнаха засилени проверки по морските курорти
Инспектори по храните започнаха засилени проверки по морските курорти / Дарик Добрич

В началото на летния туристически сезон инспектори към Областните дирекции по безопасност на храните в градовете Добрич, Варна и Бургас започнаха засилени проверки в курортите. Проверява се търговската мрежа, подвижни, временни и сезонни обекти, места за обществено хранене, като приоритетно под контрол са обектите за бързо хранене, намиращи се на територията на хотелски комплекси, както и предлагащите оферти „ол инклузив".

Следи се за съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство като сградов фонд и оборудване, произход и правилно съхранение на суровини и храни, срокове на съхранение, етикетиране и др. Инспекторите проверяват дали във всеки обект за производство на храни работи лице, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост. Също така се следи заетите в производството и търговията с храни да са преминали предварителни и периодични медицински прегледи по установения за това ред, както и дали са обучени относно качеството и безопасността на храните.