Заседание на регионалния съвет за развитие на Североизточния район
Заседание на регионалния съвет за развитие на Североизточния район / Дарик Добрич
Общо 284 договора за изпълнение на проекти по оперативни програми са били сключени през 2016 година в Североизточна България. Те са на обща стойност над 275 000 000 лева. Това стана ясно на проведеното днес заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизтока. В него взе участие и областният управител на Добрич Детелина Николова.
 
Изплатените за 2016 г. средства възлизат на почти 32 млн. лева, което съставлява около 12% от договорената стойност на проектите.  По Програмите за Европейско териториално сътрудничество през 2016 г. в региона са сключени 13 договора, на обща стойност над 4,7 млн. лева, както и 483 договора на обща стойност над 15,2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони.
 
Изпълняваните проекти по програмите за периода 2014-2020 година, съфинансирани от ЕСИФ, допринасят за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия и за цялостното балансирано и устойчиво развитие на района, коментират участниците в срещата.
 
За заместник-председател на Съвета до края на настоящия мандат бе избран Иван Портних – кмет на община Варна.