Добруджанският земеделски институт празнува 60-ия си юбилей с научна конференция
Добруджанският земеделски институт празнува 60-ия си юбилей с научна конференция / Дарик Добрич, архив

Добруджанският земеделски институт в Генерал Тошево е домакин на тридневна Национална научна конференция. Форумът е на тема "Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури". В рамките му специалисти от цялата страна ще изнесат над 80 научни доклада. Ще се включат учени от Института по памука и твърдата пшеница в Чирпан, Института по земеделие в Карнобат, Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе. Научните доклади ще бъдат публикувани в седми брой на списание "Field Crops Studies" ("Изследвания върху полските култури") - издание на Добруджански земеделски институт от 2004 година.

Конференцията е посветена на 60-годишнината от създаването на Добруджанския земеделски институт и на 70-годишнината от полагане на основите на аграрната наука в Добруджа. Събитието ще се открие официално в 10.00 ч. днес и ще продължи до 18 ноември включително.

Добруджанският земеделски институт празнува 60-ия си юбилей с научна конференция
netinfo
Добруджанският земеделски институт е създаден с постановление на Министерския съвет № 236 от 8 март 1951 г. - "За развитие на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията на Добруджа". Първоначалното му име е Добруджански селскостопански научно-изследователски институт. Той е продължител на дейността на Земеделския изпитателен институт в Добрич, основан през 1941 г. със статут на опитна станция, която поставя началото на аграрните научни изследвания в Добруджа.
Край Генерал Тошево се водят проучвания по земеделие, мелиорации, животновъдство, овощарство. Решават се важни за района задачи по редуването на културите, обработката на почвата, борбата с неприятели, болести и плевели, торенето, създаването, изпитването и внедряването на нови сортове земеделски култури, подобряването на породния състав в животновъдството. Научните изследвания по животновъдство (птицевъдство, свиневъдство, говедовъдство и овцевъдство) продължават до 1972 г. Създадена е Североизточната българска тънкорунна порода овце, която е основна за района на Добруджа.
През 1962 г. Добруджанският институт прераства в национален институт, специализиран в селекцията и технологията на пшеница и слънчоглед. От 1951 до 1962 г. се създават и внедряват три сорта пшеница, от които сорт 100-10 достига през 1964 г. площ от 1 млн. дка. През 1976 г. се открива Лабораторният комплекс в Добрич и до 1981 г. се оборудва с модерни вегетационни съоръжения. През този период се създават голям брой сортове пшеница, които по показатели се изравняват с най-добрите сортове в световната селекция. Получен е и първият междулинеен хибрид слънчоглед. През 1978 г. се създава секцията "Селекция на бобови култури". Най-младата структурна единица в института е лабораторията по биотехнология, основана през 1987 г.. Главните направления в дейността й са създаване на изходен селекционен материал и интензификация на селекционния процес.
От началото на 2001 г., след провеждане на структурна реформа в земеделието на България, ИПС "Добруджа" приема името Добруджански земеделски институт.