/ / iStock/Getty Images
Осиновителите на безстопанствени кучета в Каварна ще бъдат финансово стимулирани с по 100 лева на година, съобщават от пресцентъра на общината за предложената мярка от кмета Елена Балтаджиева. Необходимите средства ще бъдат осигурявани от постъпващите такси в бюджета за притежаване на куче, които могат да се изразходват единствено за намаляване на популацията на безстопанствените животни.

Всеки гражданин, пожелал да осинови вече кастрирано и маркирано куче, ще може да го отглежда след сключен договор, допълват от общината. С въвеждането на финансовия стимул кметът смята, че броят на уличните кучета ще бъде намален като поетапно ще бъде намерен постоянен дом за всяко обработено животно. Ще се насърчи и хуманното отглеждане на безстопанствените кучета според Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета досега не е постигнала съществени резултати като гражданите проявяват слаба активност за осиновяването им. Уличните кучета и в Каварна създават опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения над хора и дискомфорт от шума, както и замърсявания на околната среда, поясняват от общината. Предложението на Елена Балтаджиева за финансово стимулиране на осиновителите ще бъде обсъдено на предстоящото заседание на общинския съвет.