Данъчните тръгват на проверки по морето
Данъчните тръгват на проверки по морето / Дарик Нюз - архив

Организационната готовност и засилените мерки за контрол от страна на НАП по спазване на данъчно-осигурителното законодателство от работещите в туристическия сектор са били обсъдени на специална среща между ръководството на ТД на НАП Варна с представители на туристическия бранш от Североизточна България, съобщиха от приходното ведомство.

Със старта на летния сезон 2016 г. НАП Варна започна проверки за осигуряване на ефективен данъчен и осигурителен контрол в търговски обекти, разположени в населените места, курортните комплекси и ваканционни и курортни селища. Предвиждат се наблюдения и ревизии на определени категории лица, извършващи дейности в областта на търговията, туризма и услугите.

Проверки ще се извършват през целия сезон, във връзка със сигнали на граждани и институции, за нарушения на данъчното и осигурителното законодателство, включително  и неиздаване на фискални касови бележки, целодневни наблюдения и проверки на определени обекти, уточняват от НАП Варна.

В кръга на проверяваните лица ще попадат и задължени лица, чието търговско поведение е анализирано от гледна точка на установяване наличие или липса на индикации за участие в схеми на данъчни и/или осигурителни измами, или отклонение от обичайна търговска практика. За лицата със задължения към НАП се предвижда извършване на запори на каси.

Предвиждат се съвместни действия с органите на МВР, Инспекция по труда, Българска агенция по безопасност на храните, Агенция Митници, Комисия за защита на потребителите и др. съобразно характерните особености на отделните икономически сектори. Както и в предходни периоди, през активния летен сезон ще се извършват   проверки и наблюдения в работно и  извън работното време на администрацията. В определени моменти проверките ще бъдат масови и в тях ще участват органи по приходите от цялата страна.

За обектите, в които се установят нарушения, свързани с неспазване реда и начина за издаване на съответен документи за продажба, няма въведен в експлоатация или регистрация в НАП фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, както и в случаите на нарушения при ежедневното отчитане на оборотите от продажби ще бъде прилагана и принудителната административна мярка – запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби  или имуществени санкции.

На контрол ще подлежи правилното деклариране на осигурителните задължения и дължимите данъци върху доходите на наетите лица, както и внасянето им в законно установения срок. Предвижда се извършването на проверки на онези работодатели, за които са налице индикации за неназначени по трудов договор наети лица или назначени, но с работно време, различно от договореното.

Предвижда се и поставянето под наблюдение в курортните комплекси на всички рискови стоки, като цигари, алкохол и др., което ще се осъществява от мобилни групи на „Фискален контрол“ съвместно със служители на ОД на МВР.

Целта на засиления контрол е в посока максимално изсветляване на сектора и облагане на реалните приходите с дължимите данъци и осигуровки, уточняват данъчните инспектори.