/ iStock/Getty Images

Министерството на културата отпусна 1 023 499 лева за 687 български библиотеки. Парите са за одобрените проекти от приключилата първа конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на Фондовете им с книги и други информационни източници по Програмата „Българските библиотеки — съвременни центрове за четене и информираност“. За конкурсната сесия в Министерството на културата постъпиха 740 проекта, от които експертна комисия с председател заместник-министърът на културата Надежда Захариева одобри 687 на обща стойност 1 023 499 лв. Решението на комисията бе утвърдено със Заповед на министъра на културата № РД 09-531/08.08.07 г.

От община Генерал Тошево са одобрени три проекта: НЧ „Отец Паисий 1897″ с. Спасово – 1 185.45 лв.; НЧ „Йордан Йовков 1896″ с. Красен – 1 051.91лв.; НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий 1897″ с. Пчеларово – 811.96 лв. /сумите са с включен ДДС/.

През месец септември предстои обявяването на втората конкурсна сесия по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. За нея в Министерство на културата са осигурени още близо 1 милион лева.
Кандидатстването е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, изготвени по утвърдени от министъра на културата правила. Основната цел на програмата е да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като центрове на духовност, придобиване на знания и информация.