к
к / Про Адвайсис

Кроношпан финализира изграждането на защитната ограда при еверната част на предприятието. Съоръжението, което е с височина от осем метра, е част от мерките на компанията за ограничаване разпространението на прахови частици от производствените площадки. 

През миналата година, мерките бяха съгласувани с екоминистерството, Община Бургас и РИОСВ. За изграждането на новата ограда са били отрязани няколко 40-годишни тополи, две от които паднаха сами през 2018-та. 
 

Вече месец фините прахови частици в „Славейков“ са под допустимите норми


За всяко едно от дърветата е извършено пълно обследване, което установи, че в по-голямата си част те са загнили и в „аварийно“ състояние. Предстои засаждането на нови, по устойчиви видеове. Очаква се скоро да започнат и дейностите по изграждане на оградата в източната част на завода.