Областният управител проф. Мария Нейкова издаде заповед, с която се забранява извършването на действия, които нарушават повърхността и целостта на крайбрежната плажна ивица.

Проверяват незаконно изграждане на пясъчна дига на плаж „Несебър - юг“

Повод за разпоредителните действия са постъпилите в администрацията сигнали от граждани за извършване на незаконосъобразни действия, а именно изграждане на пясъчни диги с тежка техника върху крайбрежната ивица в териториалния обхват на Южното Черноморско крайбрежие, съобщиха от Областна администарция-Бургас.

Възлага се на РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и ОД на МВР да извършват проверки и да осъществяват контрол за недопускане на дейности, нарушаващи целостта на плажните ивици.

Проверяват има ли унищожени пясъчни дюни в „Албена“

В случай че се констатира нарушаване на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Закона за опазване на околната среда нарушителите ще бъдат санкционирани.

За информация на заинтересованите лица заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Бургас, а контролът по изпълнението ѝ ще се осъществява лично от областния управител.

Ето и линк към заповедта: https://www.bs.government.bg/bg/news/view/73/2770