/ DarikNews.bg, Деян Герговски
Във връзка с постъпили сигнали министърът на туризма Стела Балтова издаде заповед за извършването на проверка на концесионера за незаконно изграждане на пясъчна дига на плаж “Несебър - юг”, община Несебър.

Проверяват има ли унищожени пясъчни дюни в „Албена“

Едновременно с това Министерството на туризма е изискало от община Несебър, Басейнова дирекция “Черноморски район” и РИОСВ-Бургас информация и документи за стартирани и извършени проверки, както и издадени в тази връзка разрешения.