/ iStock/Getty Images
На 1 юли в Община Созопол е постъпил сигнал от арх. Влади Калинов - началник на ДНСК-София относно издадени от главния архитект на Общината разрешения за поставяне на обекти на територията на морски плаж „Смокините-север“, в който същият твърди, че се предвиждат изграждане на строежи.

Община Созопол с отговор към ДНСК за преместваемите обекти на плаж „Смокините -север“

Разрешения за поставяне на преместваеми обекти на плаж „Смокините-север“ са издадени съобразно Закона за устройство на черноморското крайбрежие, ЗУТ и одобрена схема на Министерство на туризма, в която конкретно са посочени площи, габарити, вид конструкция и функционалност, съобщиха от общината.

На 24 юни в Община Созопол е постъпил доклад от ДНСК София за извършена проверка на 18 юни на морския плаж, който удостоверява, че „монтираните монолитни конструктивни елементи - бетонни пети съответстват на дефиницията за преместваем обект по смисъла §5, т.80 от ДР на ЗУТ, същите са неразделна част и са предназначени да гарантират тяхната конструктивна и пространствена устойчивост, поради което не представляват строеж или част от строеж“ - цитат от Доклад от отдел УТК, ГД, СК при ДНСК с изх.№ СТ-859-02-292/24.06.2021 г.

ДНСК към ВАП: Издадени са разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на плаж „Смокините -север“

Предвид това, Общината ще предприеме правни действия по административния ред за разрешаване на казуса в своя защита.