“Супер Бургас” придобива национално значение
“Супер Бургас” придобива национално значение / netinfo
Министерският съвет приет статут на обект с национално значение на проекта “Зона за обществен достъп на транспортен възел- Морска гара, ЖП гара и Автогара Бургас”, известен сред бургазлии като “Супер Бургас”.

Посоченият обект, част от транспортната инфраструктура беше създаден по идея на водача на общинските съветници от БСП и съветник на транспортния министър, Павел Маринов. Проектът е с особена важност и значение за развитието на икономиката не само в региона, а и за страната, като цяло и е част от Трансевропейски коридор № 8.

Проектът е от особена важност за Бургас, той е съвсем нов подход към интеграцията на транспортната инфраструктура в общинската градска част и дава възможност за изпълнение на нови обществени функции в затвореното до този момент пристанищно пространство.

Териториите които той обхваща са Пътнически терминал, ЖП гара Бургас, Автогара Бургас и Градска градина.