/ БЧК-Бургас
Възпитаници на училище "Братя Миладинови" от VI клас преминаха двудневно обучение по първа помощ и психосоциална подкрепа.

Повече занимания на открито за децата

Цел на курса е подготовка за реакция при наводнения на ученици, възрастни в нетрудоспособна и в работоспособна възраст.

2
netinfo

За област Бургас ще бъдат организирани общо 17 обучения на 340 ученици от 11 училища от Бургас, Айтос, Карнобат, Поморие и село Оризаре.

3
netinfo