/ Пресцентър
Днес имате възможност да се разходите с влакчето на солта до границите на Атанасовското езеро. Така ще участвате в отбелязването на 21 май - Ден на Натура 2000 в Европа. 

Преди това, в експо център "Флора" е единадесетата среща на Обществения съвет за езерото. Нейната тема ще бъде природното и културно наследство, което то предоставя.