Силвия Петрова
Силвия Петрова / Снимка: Пресцентър
Районният съд в Бургас Бургас е с нов председател - Силвия Петрова, след като досегашният шеф - Асен Радев, изненадващо подаде оставка. Днес ъдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласува днес съдия Петрова да изпълнява длъжността „И.ф. административен ръководител". 

Силвия Петрова завършва „Право“ през 2004 г. Има 14 години юридически стаж, от които 12 години в съдебната система. С решение на Съдийската колегия на ВСС от 13.12.2016 г., е повишена в ранг „съдия в ОС“. Съдия Петрова бе заместник-председател на Районен съд – Бургас от 12.03.2019 г. до днес.