/ Веселин Максимов
Професор Христо Бозов
101902
Професор Христо Бозов
  • Професор Христо Бозов
Кметът на Бургас Димитър Николов и шефът на Комплексния онкологичен център професор Христо Бозов направиха предиобед първата копка за бъдещата сграда, в която ще бъде разположено отделението по нуклеарна медицина и брахитерапия. Предстои купуване на модерно медицинско оборудване. Инвестицията е 7 334 000 лева.
 
Онкото се оборудва с най-модерна техника

Брахитерапията е основен метод на лъчелечение, който до този момент не се прилага в КОЦ. Характерното за него е, че източникът се поставя в близост, контактно до туморния процес и е възможно най-щадящия и високо ефективен метод за лечение, приложим при всички видове онкологични заболявания.

Светила на медицината пристигнаха в Бургас за представяне на книгата на проф. Бозов

Онкоцентърът ще го прилага при гинекологични, кожни тумори, рак на млечната жлеза и рак на простатата. Нуклеарната медицина използва за диагностика и лечение открити радиоактивни изотопи, които намират приложение в онкологията, вътрешните болести, хирургия, нефрология, урология, ендокринология, хематология, лъчелечение и други.

Чуйте професор Бозов в звуковия файл: