/ Община Бургас
Комплексният онкологичен център в Бургас, Регионалният фонд за градско развитие и Експресбанк сключиха договор за финансиране по инициатива JESSICA за изграждане на отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия, и закупуване на модерно медицинско оборудване. Инвестицията е 7 334 000 лева.
 
Светила на медицината пристигнаха в Бургас за представяне на книгата на проф. Бозов

Брахитерапията е основен метод на лъчелечение, който до този момент не се прилага в КОЦ. Характерното за него е, че източникът се поставя в близост, контактно до туморния процес и е възможно най-щадящия и високо ефективен метод за лечение, приложим при всички видове онкологични заболявания.
 
Хирурзи отстраниха 10-килограмов тумор от гърдата на жена

Онкоцентърът ще го прилага при гинекологични, кожни тумори, рак на млечната жлеза и рак на простатата. Нуклеарната медицина използва за диагностика и лечение открити радиоактивни изотопи, които намират приложение в онкологията, вътрешните болести, хирургия, нефрология, урология, ендокринология, хематология, лъчелечение и други.