/ netinfo
Изненадаха Красимир Вълчев с пищна сурвачка

Община Средец и ОДК е добрият пример за отлична работа на институциите за интеграция на децата от малцинствените групи и привличането им в училище. Това каза образователният министър Красимир Вълчев, който посети общината днес. Той се запозна с дейностите в общинския детски комплекс, където в извънкласни занимания са включени над 400 деца.
 

Красимир Вълчев в Средец
netinfo

Заедно с кмета инж. Иван Жабов и директора на регионалния образователен инспекторат инж. Виолета Илиева, министърът направи обиколка на всички образователните и социални институции в Средец.

"Това е 70-та община, която посещавам от встъпването ми в длъжност и мога да кажа, че проблемите и успехите по места са различни, най-вече свързани с ранното отпадане от системата на образованието. От 25-те млн. лв., които ще бъдат предвидени за дейности в училищата, 10% ще останат за общините, които ще бъдат посредник между центровете за личностно развитие и училището", каза образователният министър.

Красимир Вълчев в Средец
netinfo

По думите му, в Средец виждаме добър пример за интегрирана общност или за работа в общността. Общинският център за интегрирани услуги разполага с така важните образователни медиатори. 

"Образованието е най-дългосрочната политика за интеграция на децата, чийто майчин език е различен от българския. Ние сме твърдо решени да провеждаме такава политика на интеграция с всички институции.

ОДК-Средец е пример за това как могат да бъдат мотивирани децата да се включват в различни дейности, за развитие на различни умения. Днес е все по-трудно да убедим учениците, да привлечем вниманието им, но виждаме, че това е изпълнимо и Средец го показва", допълни министър Вълчев. 

Красимир Вълчев в Средец
netinfo

От децата от Общински детски комплекс той получи ръчно изработена сурвачка.