Форумът ще се проведе в Конферентната зала на Гранд хотел "Приморец"
Форумът ще се проведе в Конферентната зала на Гранд хотел "Приморец" / hotelprimoretz.com
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Бургас и местният Индустриален и логистичен парк ще представят пред фирми от региона „Програма конкурентноспособност и инвестиции 2017 година“. Това ще стане на 11 декември, в зала „Ахелой“ на Гранд хотел „Приморец“.
 
Форумът дава изключителна възможност за интеракция, обмяна на контакти и висока полезност и информираност, обвързани с опциите за финансиране на бизнеса по Европейските структурни фондове и в частност изключително успешната Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
 
На форума ще бъдат презентирани и потенциалните възможности за привличане на инвестиции на регионално, национално и международно ниво чрез използване потенциала на Българската агенция за инвестиции, както и възможностите за финансиране на бизнеса по Европейските структурни фондове.
 
Специално внимание ще бъде обърнато на Оперативна програма „Инвестиции и конкурентоспособност“. Ще бъдат показани и възможностите на Индустриалния парк в Бургас, включително в направления IT, аутсорсинг, транспорт и логистика, привличането на местни и чуждестранни инвестиции.