Омбудсман Атанасов обжалва
Омбудсман Атанасов обжалва / Обществен посредник

Бургаският омбудсман Таньо Атанасов обжалва пред Окръжна прокуратура решението на Районна прокуратура по повод подаден от него сигнал за неправомерно разпореждане с училищна земя в созополското село Извор. Той обяви пред медиите, че продължава да смята този акт за „грубо закононарушение, което не бива да остане ненаказано”.

Общественият посредник беше сезирал магистратите заради това, че председателят на настоятелството на закритото училище „Христо Ботев” и детска градина в селото Димитър Вълков е отдал под аренда земя, твърдейки, че е притежавана от тях, а насреща от арендаторите са били получавани средства за придвижване на децата до друго учебно заведение.

Атанасов посочва в своята жалба, че родителите наистина потвърждават за нужната помощ затехните деца, но той продължава да твърди, че действията на Вълков са незаконни и  по време на отдаването, като кмет на селото той е знаел, че тези земи не са училищна собственост.