Общинската хазна трупа загуби от строителни отпадъци
Общинската хазна трупа загуби от строителни отпадъци / netinfo
Община Бургас търпи значителни загуби от извозването на строителните отпадъци, които изхвърлят гражданите – стана ясно при официалното обявяване на кампанията „Защо плащаме повече за чистотата на Бургас”. Само за месец октомври извънредните разходи за тази дейност са достигнали 32000 лв.

Целта на кампанията е да формира навици в гражданите сами да извозват строителните отпадъци, обработването на които не се покрива от съществуващата такса „битова смет”.

1500 лв е най-високата глоба, наложена на физическо лице през настоящата година, а общият размер на наложените санкции е 27000 лв.

Според статистиката на сметопочистващото дружество „Титан” за една година жителите на Бургас „ произвеждат” 70000 кубика битови отпадъци.